• gabinet de comunicació integral per a particulars i empreses
  • plans de comunicació
  • plans de comunicació en situacions de crisi
  • notes de premsa
  • trobades amb mitjans de comunicació
  • rodes de premsa
  • dossiers de premsa i clipping digital
  • campanyes publicitàries