• coordinació de publicacions
  • redacció d’articles
  • fotoreportatges