people | | Solà & Carós
  • Benvinguts a la meva oficina
    Francesc Solà
    Francesc Solà,  Periodista