El 70% dels residents que han acabat la seva especialització es queden a treballar a centres de l’ICS a Girona

L’Institut Català de la Salut a Girona ha fet un acte de comiat per 43 residents que acaben la seva formació especialitzada, tant a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta com a l’àmbit d’atenció primària. D’aquests, el 70% es queda a treballar a centres de l’ICS a Girona, ja sigui a l’àmbit hospitalari com al de primària. Més informació