El sector del pi pinyer de Catalunya aposta per les plantacions intensives

El sector del pinyó a Catalunya és un àmbit estratègic i amb un potencial productiu i econòmic enorme, i a partir de l’anàlisi de diverses experiències desenvolupades els darrers anys en el marc del projecte Quality Pinea, ara aposta decididament per les plantacions intensives. Els bons resultats del treballs duts a terme per la producció de pinyes fan veure la viabilitat de les plantacions de pi pinyer en grans extensions de zones agrícoles, fins i tot en àrees marginals i amb poca pluviometria. +INFO