Els arbres plantats pels silvicultors catalans el 2021 equivalen a la superfície de dos camps de futbol cada setmana

El Consorci Forestal de Catalunya va subministrar als seus socis al llarg de l’any passat 77.282 arbres que han plantat a les seves finques, especialment de coníferes de les varietats radiata i douglas. Aquests arbres, repartits en gairebé 97 hectàrees a raó d’uns 800 exemplars per hectàrea, equivalen a plantar la superfície de dos camps de futbol cada setmana, en la que ha estat una de les campanyes més productives dels darrers anys.
Més informació