Skydive Empuriabrava compensa les seves emissions de CO2 invertint en projectes certificats de protecció del medi ambient

L’empresa de salts en paracaigudes La Terra del Cel – Skydive Empuriabrava ha començat a invertir en projectes de reducció de CO2 del medi ambient, amb l’objectiu de neutralitzar la petjada de carboni que genera la seva pròpia activitat. Skydive Empuriabrava és un dels centres de paracaigudisme més reconeguts i grans del món i per aquest any té previst realitzar més de 70.000 salts, repartits en uns 4.000 vols en avioneta. L’empresa calcula que aquesta activitat generarà entre 870 i 1.100 tones de CO2.

Sumant-se al repte mundial d’afrontar el canvi climàtic global, Skydive Empuriabrava ha començat aquest any a destinar recursos en projectes basats en la neutralitat climàtica, que consisteix en revertir els efectes negatius del CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle a partir d’accions amb efectes climàtics positius a qualsevol part del món, els quals generen un impacte climàtic invers equivalent a la petjada generada. Es tracta de projectes certificats de protecció del medi ambient segons el programa Verified Carbon Standard (VCS). La inversió anual que assumirà l’empresa es determinarà segons el nombre de tones de CO2 que s’emetin i el cost dels projectes de compensació que es desenvolupin, i ho farà en cooperació amb els seus col·laboradors Klima Invest i Care All Foundation. Alguns dels projectes que duen a terme en matèria de neutralitat climàtica són accions de protecció forestal i reforestació al Brasil i l’Amazones, Malawi o Turquia, entre d’altres. Uns projectes que a banda d’aportar avantatges ecològics també ajuden a millor les condicions de vida de la població local.

Els projectes de protecció climàtica certificats sovint es troben en països emergents o en desenvolupament, perquè els costos d’execució dels projectes són inferiors i perquè els resultats beneficiosos sobre el medi ambient són més grans i ràpids d’aconseguir. Els projectes en què invertirà Skydive Empuriabrava són auditats i compleixen els requisits de les Nacions Unides, pel que fa al benefici ambiental, social i de millora de condició de vida dels habitants d’aquestes àrees. Són projectes que proporcionen fonts d’energia ecològiques, creen llocs de treball, milloren les infraestructures i transfereixen coneixements tècnics a les regions rurals.

Els responsables de Skydive Empuriabrava, apassionats per oferir experiències aèries excepcionals i inoblidables, són conscients de l’impacte mediambiental de la seva activitats i es mostren  compromesos amb la millora del medi ambient. Per això han optat per identificar i compensar les seves emissions amb mesures correctores. Aquesta iniciativa s’integra a la política de responsabilitat social de l’empresa, a través de la qual i en els primers quatre anys de la seva implementació, ja ha realitzat aportacions a diferents accions benèfiques per un valor de més de 80.000 euros.